Service & Reparationer

Undanröj driftstörningar och nedbringa underhållskostnaderna med service av era magneter.

  • Varför har magneter olika fysiska utförande?
  • Vad är intermittens?
  • Hur kontrolleras spoltemperatur?
  • Är hög effekt samma som stor lyftkraft?
  • Vilka är magnetens värsta fiender?
  • Varför blir magneten obrukbar?

Inför sådana frågeställningar ställs varje maskinoperatör, driftchef och inköpare.

Sedan 1974 har vi reparerat och lindat magneter. 

Vår mångåriga erfarenhet har gett oss värdefulla kunskaper. Vi har en omfattande databas av magnetuppgifter och vi lagerför lindningstråd och reservdelar.

Vår ambition är att minimera eventuella driftstillestånd. När det inträffar ett magnethaveri räcker det oftast med att vi får veta magnetfabrikat och typ eller effekt så kan vi i vår databas hämta alla uppgifter. Under tiden som magneten transporteras till oss kan vi ombesörja spollindningen.
Normalt skall ingen behöva vara utan sin magnet mer än max en vecka.
Vi har också hyrmagneter.

Vissa arbetsplatser är extremt tuffa för magneterna. I sådana fall kan vi modifiera magneten så den bättre passar rådande driftsförhållande, exempelvis genom att höja intermittensen, öka effekten, förse spolen med temperaturvakter etc. etc.

På alla reparationer lämnas garanti och vi arbetar efter kvalitetssäkring ISO 9001.