Icke magnetiska metaller

Vi har utrustning för separering av omagnetiska metaller.

Separering av icke magnetiska metaller

Vi har flera olika modeller av virvelströmsseparatorer som separerar bl.a. aluminium, koppar, zink och mässing.

Dels elme’s unika trumma som tar metallerna bakåt. Denna variant bygger inte på kastparabler och är därför väldigt bra på ej storleksbestämt material.

Vi har även den mer traditionella varianten där materialet kastas i samma riktning. Dess styrka är den höga kapaciteten. Vi har optimerat närhet och ingrepp mellan magneter och material.