Kvalitetspolicy

Profil, kvalité, miljö och utveckling

ÄLMHULTS EL-MEK har sedan 1955 varit verksamma inom den elektromekaniska branschen. Från starten var vi en konventionell maskinelektrisk verkstad för omlindningar, service och reparationer av motorer och maskiner. I mitten av 70-talet omlindades den första lyftmagneten och i skiftet mot 80-talet inleddes vår egen produktutveckling. Därefter har i främsta hand olika maskiner och metoder för material-separering utvecklats. Och det med högt egenställda krav.

Kvalitetspolicyn. Vi konstruerar och producerar produkter med hög teknisk prestanda. Varje order och projekt är noga specificerat och personalen hålls informerad genom väl dokumenterade rutiner. Leverans sker självklart vid överens- kommen tidpunkt. Kunden får teknisk rådgivning och support vid inmontering och idrifttagning.

Miljöpolicyn. Vi arbetar mot högt uppställda miljömål. Vid val av utrustningar prioriteras de som minimerar utsläpp till luft, mark och vatten. Vid produktutveckling och konstruktion tas hänsyn till miljövänliga och återvinningsbara material och under produktionsprocessen väljer vi metoder som minimerar belastningar på hälsa och miljö.

Framtiden. Tiderna förändras och handelns globalisering medför ökad konkurrens. Effektivitetskraven blir allt högre och verksamheten måste ständigt förbättras. Vi samordnar allt från kundförfrågan, konstruktion, produktion till leverans och all information lagras lättillgägligt. Vår målsättning är att reducera ledtider och minimera kostnader med en säkerställd hög produktkvalité. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle och ett ansvarsfullt resursutnyttjande.

Certifikat ISO 9001