Magnetrulle

Användningsområde: Separerar bort magnetiska metaller.
Funktion: Ersätter vändrullen på en bandtransportör och är bestyckad med permanentmagneter.

När det omagnetiska materialet avlastas från transportören följer det magnetiska med ytterliggare 120º.

Fördelar: Är ett enkelt och prisbilligt sätt att magnetseparera material vari små föroreningar förekommer. Kan också användas som slutrensnings-magnet efter en magnetseparator.

Älmhults el-mek logo    Älmhults El-Mek AB - Stålgatan 5 - 343 34 Älmhult - Telefon: 0476-150 05 - info@elmemagnets.com